· Prova om den befintliga etiketten är lätt att ta bort genom att dra loss den i ett hörn. Om det går lätt, dra försiktigt och försök om möjligt få med hela etiketten i ett helt sjok, ha inte för bråttom!

· Pappersetiketter och dess lim brukar gå lätt att få bort med kemiskt ren bensin, häll lite på en trasa och blöt upp etiketten eller limmet, vänta någon minut. Sedan är det bara att gnugga med trasan indränkt med bensin tills limmet är helt borta.

· Plastiga etiketter kan behöva skrapas bort med något typ av skrapverktyg och sedan tvättas flaskan ren med kemiskt ren bensin.

När flaskan är fri från rester är det nu dags att sätta på din egna etikett.

· Separera etiketten från skyddspappret genom att använda en skalpell eller liknande i det ena hörnet. Vik inte etiketten på de eventuella vikmarkeringar som finns (färgen kan ibland skadas på detta sätt).

· När skyddspappret är lossat, lägg vinflaskan i knät med baksidesetiketten centrerad så att den nya egna etiketten hamnar rätt. Sätt fast etiketten från mitten och drag utåt mot vardera sida av etiketten (en sida i taget) för att undvika veck och bubblor.

etikett