Dessa allmänna avtalsvillkor gäller mellan onlineshopen Vinomivino* och fysisk person som köper vin av Vinomivino (”Kunden”).

 • 1.1 Vinomivino erbjuder vin med personligt egendesignade etiketter till försäljning via sin webbsida och med leverans inom Sverige.
 • 1.2 Kunden beställer vin med egendesignade etiketter genom att fylla i ett beställningsformulär på webbsidan. I samband med beställningen erhåller Kunden villkor om pris och transportkostnad. Genom att bekräfta beställningen av vinet ingår kunden ett bindande avtal med Vinomivino. Kunden får omgående en bekräftelse per e-post på att beställningen är mottagen och vad beställningen omfattar (en orderbekräftelse). Orderbekräftelsen bildar tillsammans med dessa Allmänna Villkor det avtal som gäller mellan Kunden och Vinomivino vid köp av vin från webbsidan.
 • 1.3 Kunden godkänner dessa Allmänna villkor i samband med beställning av vin via webbsidan. Beställningen är bindande för kunden. Är något fel i beställningen bör du omedelbart kontakta oss via e-post.
*Vinomivino.com drivs av Juan Carlos Posé Ruiz som registrerad distansförsäljare i Sverige med organisationsnummer 302387-9491

 • 2.1 För att kunna beställa vin från Vinomivino krävs att du är minst 20 år gammal. Genom ditt godkännande av dessa Allmänna villkor försäkrar du som kund att du:
  • a. läst igenom och accepterar dessa Allmänna villkor;
  • b. är minst 20 år gammal;
  • c. agerar som slutkonsument och privatperson;
  • d. endast kommer att använda de beställda varorna för eget eller din familjs privata bruk;
  • e. samtycker till att personuppgifter registreras och behandlas i enlighet med punkt 10;
  • f. lämnat ditt korrekta namn, personnummer och postadress i Sverige;
  • g. ej använder dig av kredit-, betal- eller bankkort som inte tillhör dig;
  • h. vid användande av kredit- eller kontokort, har täckning för de debiteringar som kommer att belasta det angivna kortet enligt avtalet
 • 2.2 I det fall någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllda äger Vinomivino rätt att häva köpet och erhålla skadestånd.

 • 3.1 De priser som anges för individuella vinflaskor skall endast ses som riktpriser då Vinomivino inte erbjuder möjligheten att beställa enstaka flaskor utan endast lådor om 6 alternativt 12 flaskor.
 • 3.2 Samtliga priser på webbsidan inkluderar dryck, personliga etiketter, specialemballage samt svensk alkohol- och mervärdesskatt. Transportkostnad tillkommer i enlighet med vad som anges i orderbekräftelsen.
 • 3.3 Med transportkostnad avses den totala kostnaden för försändelsen till transportörens närmaste utlämningsställe alternativt till den leveransadress du angivit.
 • 3.4 I orderbekräftelsen anges det totala priset för din beställning.
 • 3.5 Priset anges i och betalas i SEK.
 • 3.6 Vinomivino erlägger svensk alkohol- och mervärdesskatt för kundens räkning.

 • 4.1 Enligt skatteverkets direktiv för distansförsäljning måste varje leverans ha en köpare när varorna anländer till Sverige. För att säkerställa att alla våra leveranser har en köpare sker all betalning till Vinomivino i förskott.
 • 4.2 Alla betalningar sker via kreditkort eller PayPal-konto. Butikens valuta är euro. Alla betalningar kommer att konverteras till euro vid betalning och PayPal är ansvariga för valutakonverteringen. PayPal kommer att visa dig det exakta priset i din valuta SEK innan du skickar betalningen. Priserna kan variera något.
 • 4.3 Din onlinebetalning är säkrad genom att Vinomivino använder betalningstjänsten Paypal. Paypal är PCI DSS certfierade och använder 3D Secure vilket är en global säkerhetsstandard, framtagen av VISA och Mastercard. Överföringen av pengarna sker med SSL-kryptering. Det innebär att ingen obehörig kan se dina kortuppgifter. Vinomivino har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter.

 • 5.1 Leverans sker endast till adress inom Sverige. Vår fraktpartner GLS Spain levererar vinerna till Sverige där sedan Schenker/Svenska posten tar hand om leveranser inom Sverige. Leveranstiden är beräknad till ca 2 veckor efter betalning, beroende på när du beställer och var du bor. Distributören Schenker kontaktar dig innan leverans så att du vet var du kan hämta upp ditt paket eller för att komma överens om en leveranstid. Kontakten mellan Schenker och dig som kund sker per brevavisering alternativt via mobiltelefon/sms. Du måste personligen hämta ut/ta emot din leverans och uppvisa giltig legitimation.
 • 5.2 Det är du som ansvarar för att Vinomivino har dina korrekta kontaktuppgifter och mobiltelefonnummer.
 • 5.3 Vid hemkörning ansvarar du för att varan kan tas emot på den angivna leveransadressen. Om varan inte kan överlämnas till dig vid leveransadressen inom denna tid, är du skyldig att avhämta paketet på den plats och inom den tid som transportören anger.
 • 5.4 Schenker levererar till hela Sverige. Informera om svåråtkomlighet under ”övrig information” när du lämnar dina personuppgifter. Svåråtkomlighet kan till exempel vara en ö utan ombud, en vägbom eller liknande. I sådana fall kan du ange en alternativ leveransadress.
 • 5.5 Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall du omedelbart anmäla detta till transportören. Om dessa ej åtager sig skadeansvaret, skall du kontakta oss.
 • 5.6 Om du inte hämtar ut ditt paket, är du skyldig att ersätta Vinomivino för samtliga kostnader som uppkommer för ett återtagande av produkten- fraktkostnad, returfrakt och hantering.

 • 6.1 I fall en beställd produkt är slut i lager ska Vinomivino omgående kontakta dig. Du erbjuds en likvärdig ersättningsvara till samma pris. Om du ej godkänner ersättningsvaran återbetalar Vinomivino alla kostnader.

 • 7.1 Våra viner levereras med en personlig etikett gjord specifikt av dig efter dina särskilda önskemål och med personlig prägel. I enlighet med distans- och hemförsäljningslagen tillämpas därför inte någon ångerrätt vid köp av våra viner. Ångerrätten gäller ej för vara som är specialbeställd eller specialtillverkad av dig som kund.

 • 8.1 Vi garanterar inte att etiketternas färger i tryck återges exakt som de ses på bildskärmen då färgskillnader kan förekomma beroende på bildskärm, fotografiers kvalitet samt bildupplösning.
 • 8.2 Vi ansvarar ej heller för bristande bildkvalitet då kunden laddat upp ett foto som är mörkt, suddigt eller med för låg upplösning.
 • 8.3 Inte heller ansvarar vi för stavfel eller andra fel som kunden kan ha gjort på den personliga etiketten.

 • 9.1 Har du fått en felaktig vara ska du meddela oss detta snarast och skicka tillbaka den inom 14 dagar från leveransdagen. Om returen beror på felleverans står Vinomivino naturligtvis för returfrakten.
 • 9.2 Om du erhåller ett vin som du uppfattar vara defekt skall du genast reklamera detta till Vinomivino och beskriva felet.
 • 9.3 Efter att du kontaktat Vinomivino ska Vinomivino avgöra om vinet ifråga ska returneras till Vinomivino för kvalitetskontroll. Minst 1/2 av flaskans innehåll måste finnas kvar för att få skickas tillbaka för kontroll.
 • 9.4 Beslutar Vinomivino att kvalitetskontroll inte ska utföras ska Vinomivino efter eget val antingen ersätta produkterna med nya likvärdiga produkter eller återbetala kunden vad denne har betalt för de reklamerade produkterna samt leveranskostnad.
 • 9.5 Om Vinomivino beslutar att kvalitetskontroll ska utföras, ska kunden på egen bekostnad returnera produkterna till Vinomivino. Visar det sig, efter genomförd kvalitetskontroll att produkterna är defekta ersätter Vinomivino produkterna med nya eller återbetalar kunden alla kostnader för produkterna inklusive de kostnader som uppkommit vid returneringen av de defekta produkterna.
 • 9.6 Visar det sig, efter genomförd kvalitetskontroll att produkterna inte är defekta ska Vinomivino kontakta kunden varpå kunden står för fraktkostnaden om denne vill återfå produkterna.
 • 9.7 Vid retur från dig till oss står du för de skador som kan uppstå under transporten.

 • 10.1 Vinomivino är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss såsom namn, personnummer, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att kunna administrera vår kundrelation och till marknadsföringsändamål. Vinomivino kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
 • 10.2 Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall oss.

 • 11.1 Vinomivino förbehåller sig rätten att förändra villkor och priser genom meddelande på webbsidan. Sådan förändring förändrar inte villkoren för redan ingångna avtal.
 • 11.2 Vinomivino förbehåller sig rätten att förändra redan ingångna avtal på grund av att nuvarande rättsliga reglering beträffande privatimport av alkoholhaltiga drycker inom EU och Sverige ändras genom framtida lagstiftning, domstols- och/eller myndighetsbeslut, eller andra myndighetsåtgärder såsom förändring av skattesatser eller dylikt. För dessa fall ska Vinomivino omgående kontakta Kunden.

 • 12.1 Vinomivino reserverar sig för tryck- och skrivfel avseende pris eller andra villkor för produkter som finns angivna på webbsidan.
 • 12.2 Vinomivino är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.
 • 12.3 Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel ny regelverk som allvarligt försvårar genomförandet av försäljning och leverans av varan.
 • 12.4 Lagringstider och lagringsinformation som anges på webbsidan är endast rekommendationer. Eftersom vin ständigt är under förändring och årgångar skiljer sig åt, tar Vinomivino inte något ansvar för lagringstiderna eller lagringsinformationen.

 • 13.1 Vardera parten äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.
 • 13.2 Vinomivino är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt punkt 12.3.
 • 13.3 Väsentligt avtalsbrott ska alltid anses föreligga, om något av villkoren för köp enligt punkterna 2.1 inte var uppfyllda vid köpet eller något av villkoren inte visar sig vara uppfyllt vid senare tillfälle.

 • 14.1 Genom kundens godkännande av dessa Allmänna villkor medger denne att meddelanden med anledning av avtalet ska ske via e-post.
 • 14.2 Kunden godkänner att meddelanden från Vinomivino kommuniceras till kunden via e-post. Kunden godkänner även att meddelanden som innehåller personuppgifter får kommuniceras via e-post till av kunden uppgiven e-postadress, exempelvis uppgift om order.
 • 14.3 E-postmeddelanden till av part uppgiven e-postadress, ska anses ha nått den andra parten samma dag som det avsändes. Kunden ansvarar för att angiven e-postadress är korrekt och avläses regelbundet.

 • 15.1 Vinomivinos webbplats använder cookies. Alla som besöker en webbplats som använder cookies måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem.

  En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer:

 • Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen.
 • Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information, t.ex. e-post eller namn, sparas om besökaren.
  På Vinomivinos webbplats används båda typerna av cookies. När du besöker vår webbplats skickas en sessionscookie mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering. Cookien försvinner när du avslutat besöket.

  Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

  Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av även den funktionen i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

  Allmän information om cookies och den nya lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

  Nedan presenteras de cookies som används på den här webbplatsen.

  Namn: __utmb
 från webbstatistiksystemet Google Analytics

  Namn: __utmc från webbstatistiksystemet Google Analytics


  Namn: __utmz från webbstatistiksystemet Google Analytics


  Mer information om de cookies som Google Analytics sätter finns här: Cookies & Google Analytics.

 • 16.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.
 • 16.2 Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol i Sverige. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning). Allmänna reklamationsnämndens beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

Vinomivino – Juan Carlos Posé Ruiz
Registrerad adress i Spanien: Calle Martinez de la Rosa 95
29010 Malaga, Spanien
E-post: kundtjanst@vinomivino.com
Skype: vinomivino
Mobil: +34-651 393 770
Organisationsnummer: 302387-9491
Momsregistreringsnummer: SE302387949101

terms-and-conditions